Koirien ruokintakysely

Joulukuussa 2009 internetiin avattiin Dogrisk-ryhmän www.ruokintakysely.fi - taustamuuttujakysely, joka on suunnattu koiranomistajille ja toteutettu valtakunnallisesti. Siinä kysytään laajasti koiran sairauksista, elinympäristöstä ja ruokinnasta eri ikävaiheissa.

Tähän kyselyyn voivat vastata kaikki koiranomistajat riippumatta koiran rodusta tai iästä: niin 6-kuukautinen sekarotuinen pentu, 7-vuotias labradorinnoutaja tai 16 vuotta vanha mäyräkoira ovat kaikki yhtä kiinnostavia tutkimuskohteita. Kyselyyn voi vastata myös jo edesmenneen koiran osalta. Tämä on tutkimus, jossa kaikki koiranomistajat voivat helposti tehdä osansa koiransa hyvinvoinnin edistämiseksi jatkossa.

Kysely on kehitetty Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osastolla, ja siitä kertyvä data käytetään koirien sairauksien ja ympäristön suhteiden kartoittamiseen.

Kyselyn päätavoite on selvittää ympäristötekijöiden, ja niistä eritoten ravinnon, vaikutus koirien sairauksiin. Tavoitteena on saada esiin niin kiinnostavia syy-seuraus -yhteyksiä, että voimme lähteä tutkimaan niitä kliinisten kaksoissokkotutkimusten kautta.

Samalla saadaan käyttöön suuri määrä koiradataa , johon voidaan helposti palata, kun etsitään tutkimuksiin potilaita. Kyselyn avulla voidaan tutkia minkälainen on tämän päivän "Suomen peruskoira" eli miten ruokimme koirat, liikutamme niitä, minkälaisia ohjeita ja suosituksia kasvattajat antavat, miten koiria pidetään, rokotetaan, madotetaan sekä mitä koirat sairastavat ja miten usein.

Julkaistuja tutkimustuloksia löydätte täältä.