Staffivastauksia koirien Ruokintakyselystä

Koirien ruokintakyselystä analysoitiin staffordshirenbullterrierieriomistajien vastaukset vuonna 2015. Tähän on kerätty tietoa mm. miten staffeja ruokitaan, liikutetaan ja mitkä ovat niiden yleisimmät sairaudet.

Ruokintakyselyn ensimmäinen validointiartikkeli julkaistiin BMC Veterinary Research -lehdessä vuonna 2016.


Ruokintakyselystä analysoitiin ympäristön sekä koirien ominaispiirteiden ja rodun yhteys omistajien arvioimiin iho-oireisiin.