Epilepsiatutkimus

Ruokintakyselyn aineistosta on löytynyt mielenkiintoisia alustavia yhteyksiä ruokinnan ja koiran myöhemmän epilepsiariskin välillä. Teemme nyt tarkempia analyyseja poimimalla aineistosta jokaiselle epilepsiaan sairastuneelle koiralle yksilölliset verrokkikoirat. Verrokit valitaan niin, että ne ovat samaa tai samankaltaista rotua ja samaa sukupuolta kuin epilepsiaa sairastava koira ja myös iältään lähellä epileptikkokoiraa. Ruokintatekijöiden mahdollinen osuus sairauden puhkeamisessa saadaan parhaiten esiin, kun koirat muuten ovat keskenään samankaltaisia.


Olemme lähettäneet kesäkuun 2016 aikana epilepsiatapausten ja verrokkikoirien omistajille linkin kyselyyn, jossa keräämme lisätietoa koiran terveydentilasta sekä epilepsiaa sairastavien koirien diagnoosista ja oireista. Tiedot yhdistetään aikaisemmin kerättyihin, eri ikävaiheita koskeviin ruokintatietoihin.


Tavoitteena on selvittää, voiko ruokinnan avulla ehkäistä epilepsian puhkeamista. Tuloksia odotamme vuoden 2016 aikana. Kiitos etukäteen kaikille osallistujille, panoksenne on tärkeä tutkimuksen onnistumiselle!

Tutkimuksesta voi kysyä lisää vastaavalta tutkijalta Liisa Uusitalolta (liisa.uusitalo(at)helsinki.fi).