DOGNUT-biopankki

DOGRISK-tutkimusryhmä kerää erilaisissa koiratapahtumissa ja näyttelyissä veri-, uloste-, karva- ja virtsanäytteitä kaikilta koirilta rotuun, ikään ja terveydentilaan katsomatta omaan DOGNUT-biopankkiinsa. Lisäksi näytteitä saadaan kliinisten tutkimusten yhteydessä, jolloin on mahdollista kerätä myös erilaisia kudosnäytteitä. Kaikista näytteen antavista koirista tallennetaan tarkat ruokinta-, elinympäristö- ja sairaushistoriatiedot, jolloin voidaan lähestyä elinympäristön ja -tapojen terveysvaikutuksia  monelta eri suunnalta.

OMIIKKATUTKIMUSTA

Koska DOGRISK-tutkimusryhmä tutkii sairastumisen taustatekijöitä laajasti niin perintötekijöiden kuin ravinnon ja ympäristötekijöidenkin osalta, tarvitaan yhteyksien löytämiseen hyvin monenlaisia näytettä, tekniikkaa ja yhteistyötä.

Genomiikan avulla selvitetään DNA:n rakennetta, transkriptomiikka kertoo geenien toiminnasta ja proteomiikka tutkii geenitoiminnan tuloksena syntyvien proteiinien määrää kudoksissa. Epigenomiikka tutkii geenien toimintaa säätelevää epigenomia, jota ympäristö ja ravinto jatkuvasti muokkaavat. Metabolomiikka taas kertoo aineenvaihdunnan lopputuotteista  tietyssä kudoksessa ja siten antaa tarkan kuvan sen hetkisestä aineenvaihdunnan tilasta. Näiden kahden viimeksi mainitun avulla kyetään kaivautumaan entistä paremmin ympäristön ja ravinnon osuuteen sairastumisen riskitekijöinä.  Mikrobiomiikka tutkii suolistoflooraa.

Nutrigenomiikka tarkoittaa geenien ja ravintoaineiden yhteisvaikutusten tutkimusta. Sen avulla etsitään ravintoaineita ja ruokavalioita, jotka muuttavat tiettyjen geenien geenitoimintaa esimerkiksi sairausriskiä suurentavaksi tai pienentäväksi. Lisäksi etsitään tiettyjä geenivariantteja, joiden vuoksi jokainen yksilö reagoi eri tavalla ravintoaineisiin sekä ruokavalioihin.