DOGRISK-tutkimusryhmä


9fcfd50753212cb7b7_l_3b74b.jpg

Anna Hielm-Björkman

ELT, dosentti

Tutkimuksen johtava tutkija

anna.hielm-bjorkman(at)helsinki.fi

Anna työskentelee kliinisenä opettajana Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osaston pieneläinkirurgian yksikössä ja työskentelee potilaiden kanssa yhden päivän viikossa Yliopistollisen eläinsairaalan kipu- ja kuntoutusklinikalla. Muut päivät hän tutkii ja ohjaa tutkimusryhmäänsä. Hänen osaamisalueisiin kuuluvat kivundiagnostisoiminen ja -hallinta eri muodossa, koiran raakaravinto sekä lisäravinteet.

1911897_10152166118138220_450829035551592263_n.jpgJohanna Anturaniemi (o.s. Roine)

MMM, jalostusagronomi

Väitöskirjatutkija

johanna.anturaniemi(at)helsinki.fi

- Staffien atopia- ja allergiatutkimus, Ruokintaklinikka

Johanna on toiminut DOGRISK-ryhmässä vuodesta 2008. Hän on ollut mukana kahdessa nivelrikkokipua tutkivassa kliinisessä kokeessa sekä koirien virtsatietulehdustutkimuksessa. Johanna tutkii väitöskirjatyössään ravinnon vaikutuksia geenitoimintaan sekä metabolomiikkaan atooppisilla ja terveillä Staffordshirenbullterriereillä. Hänen osaamisalueisiin kuuluvat eläinten perinnöllisyystiede, eläinten ravitsemus, metabolomiikka sekä erilaiset geenitoimintaan liittyvät laboratoriomenetelmät.

Joka kuukauden viimeisenä perjantaina Johanna työskentelee Yliopistollisen eläinsairaalan ruokintaklinikalla.

Noora.jpgNoora Sjögren

Eläinlääkäri, cVMA, MMM, agronomi

ECVCN residentti

- Koirien ruokinta ja epilepsia, Ruokintaklinikka

Noora on valmistunut kotieläinravitsemuksen maisteriksi vuonna 2008 ja eläinlääkäriksi vuonna 2014. Eläinyksilölle optimaalisen ravinnon tuomat mahdollisuudet niin terveyden kuin sairauksienkin hoidossa, sisätaudit, kivun tunnistaminen ja hoito, sekä lääkinnällinen akupunktio ovat Nooran mielenkiinnon kohteina. Hän aloittelee jatko-opintoja Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa ravinnon mahdollisuuksista eläinten sairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa.

Joka kuukauden viimeisenä perjantaina Noora työskentelee Yliopistollisen eläinsairaalan ruokintaklinikalla.


ingrid.jpg Ingrid Hang

ELT

Tutkijatohtori

ingrid.moistus(at)helsinki.fi

-Ulostesiirrot kroonisesta ripulista ja atopiasta kärsivillä koirilla

Ingrid on toiminut DOGRISK ryhmässä vuodesta 2015, jolloin hän sai 1 vuoden post doc rahoituksen Suomen Kulttuurirahastosta. Hän tutkii ulosteensiirtoa koirilla, joilla on kroonista ripulia tai atopiaa. Hän on iinnostunut koiran suolisto bakteereista, metabolomiikasta sekä suolistosairauksista koirilla. Tammikuussa 2015 hän puolusti väitöskirjansa Helsingin Yliopistolla, joka käsitteli dieetin vaikutusta koiran suolisto mikrobioottaan, bakteriaperäisiin metaboliititteihin sekä ruokintaperäisiin entsyymeihin.

Ranno Viitmaa

DVM, PhD

Ranno toimii päätoimisesti Eestissä, jossa hän sekä työskentelee yksityisellä pieneläinklinikalla että opettaa Tarton yliopistolla. Hänen väitöskirjansa oli nimeltään ”Idiopathic epilepsy in Finnish Spitz dogs. Epidemiological, clinical and diagnostic aspects” ja DOGRISK ryhmässä hän on jatkanut epilepsian tutkimista mutta eritoten ravinnon ja sairauden yhteyksillä.

Robin Moore

Maisteriopiskelija

robin.moore(at)helsinki.fi

-Koirien metabolomiikka / metabonomiikka

Robin tutkii Dogrisk-ryhmässä metabolomiikan dataa käyttäen ruokavalion ja tautien yhteyttä hyödyntäen tilastotieteellisiä ja biokemiallisia analyysejä. Hän aloitti opinnot Helsingin yliopistolla vuonna 2012, pääaineenaan kemia ja sivuaineenaan molekyylibiologia. Ennen Dogrisk-ryhmään tuloaan Robin on työskennellyt useissa tutkimusryhmissä, mm. tutkien vuoden ajan ihmisten punkkitauteihin liittyviä proteiinikomplekseja professori Adrian Goldmanin ja tohtori Taru Meren ryhmässä.

Stella Barrouin-Melo

ELT, professori

Professori Stella Barrouin on luennoitsijana ja tutkijana toimiva eläinlääkäri. Hän työskentelee pieneläinten sisätautien ja immunologian alalla Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa Brasiliassa. DOGRISK-ryhmän kanssa hän tekee yhteistyötä metabolomiikassa sekä ravitsemuksessa, ja vietti yhden post doc- vuoden Helsingissä DOGRISK-ryhmässä työskennellen vuosina 2013-2014. Yhteistyötavoitteena on mm. kehittää koirien terveyttä edistävä kansainvälinen tutkimus, joka sisältää niin ympäristö- kuin ravitsemustekijöitäkin.