DOGRISK-tutkimusryhmä

DOGRISK-tutkimusryhmä tekee koirien terveyteen, ruokintaan ja jalostukseen liittyvää poikkitieteellistä tutkimustyötä. Epidemiologista dataa suomalaisen koiran elinympäristöstä, sairauksista sekä ruokinnasta on kerätty vuodesta 2009 saakka suuren Ruokintakyselyn avulla. Tähän kyselyyn on vastannut jo yli 10 000 koiranomistajaa. Kyselystä saadun datan avulla luodaan hypoteeseja ja suunnitellaan kliinisiä tutkimuksia, joissa voidaan tarkemmin tutkia erilaisten sairauksien, ruokinnan ja koirien perimän yhteyttä.

Näiltä sivuilta löydätte tietoa tutkimusprojekteista, tutkijoista, tutkimustuloksista sekä tutkimuksiin osallistumisesta. Tutkimusryhmän sivut löytyvät myös Facebookista.

Mukavia hetkiä tieteen parissa!